တောင်ကြီးတက္ကသိုလ်(အထူးပြုဘာသာရပ်များ)

 

(၁)        မြန်မာစာ

(၂)         အင်္ဂလိပ်စာ

(၃)        ပထဝီဝင်

(၄)        သမိုင်း

(၅)        ဒဿနိကဗေဒ

(၆)        စိတ်ပညာ

(၇)        အရှေ့တိုင်းပညာ

(၈)        ဥပဒေပညာ (LLB)

(၉)        ဥပဒေပညာ B.A(Law)

(၁၀)      ဓာတုဗေဒ

(၁၁)      ရူပဗေဒ

(၁၂)       သင်္ချာ

(၁၃)      သတ္တဗေဒ

(၁၄)      ရုက္ခဗေဒ

(၁၅)      ဘူမိဗေဒ

(၁၆)      အဏုဇီဝဗေဒ

(၁၇)      ဇီဝဓာတုဗေဒ

(၁၈)      ရသစာပေ

(၁၉)      စီးပွားရေးပညာ

(၂၀)      ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာပညာ