တောင်ကုတ်တက္ကသိုလ်(အထူးပြုဘာသာရပ်များ)

 

(၁)     မြန်မာစာ

(၂)      အင်္ဂလိပ်စာ

(၃)     ပထဝီဝင်

(၄)     သမိုင်း

(၅)     ဒဿနိကဗေဒ

(၆)     ဓာတုဗေဒ

(၇)     ရူပဗေဒ

(၈)     သင်္ချာ

(၉)     သတ္တဗေဒ

(၁၀)   ရုက္ခဗေဒ

(၁၁)    ဘူမိဗေဒ