ထားဝယ်တက္ကသိုလ်(အထူးပြုဘာသာရပ်များ)

 

(၁)       မြန်မာစာ

(၂)       အင်္ဂလိပ်စာ

(၃)       ပထဝီဝင်

(၄)       သမိုင်း

(၅)       ဒဿနိကဗေဒ

(၆)       စိတ်ပညာ

(၇)       အရှေ့တိုင်းပညာ

(၈)       ဥပဒေပညာ

(၉)       LLB (၁၀)    B.A(Law)