ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်(အထူးပြုဘာသာရပ်များ)

 

(၁)       မြန်မာစာ

(၂)       မြန်မာမှုပညာ

(၃)       အင်္ဂလိပ်စာ

(၄)       ပထဝီဝင်

(၅)       ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာလေ့လာမှုပညာ

(၆)       သမိုင်း

(၇)       ဒဿနိကဗေဒ

(၈)       စိတ်ပညာ

(၉)       အရှေ့တိုင်းပညာ

(၁၀)     နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးပညာ

(၁၁)     နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ

(၁၂)     မနုဿဗေဒ

(၁၃)     ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာ

(၁၄)     စာကြည့်တိုက်နှင့်သုတပညာ

(၁၅)     ဥပဒေပညာ

(၁၆)     ဓာတုဗေဒ

(၁၇)     ဇီဝဓာတုဗေဒ

(၁၈)     ကုန်ထုတ်ဓာတုဗေဒ

(၁၉)     ရူပဗေဒ

(၂၀)     သင်္ချာ

(၂၁)     သတ္တဗေဒ

(၂၂)      ရုက္ခဗေဒ

(၂၃)     အဏုဇီဝဗေဒ

(၂၄)     ဘူမိဗေဒ

(၂၅)     ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ

(၂၆)     ငါးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဘာသာရပ်

(၂၇)     ရေပညာ

(၂၈)     ပထဝီဝင်သတင်းအချက်အလက်စနစ်နှင့် အဝေးအာရုံခံမှု

(၂၉)    အင်ဂျင်နီယာပညာရပ်ဆိုင်ရာရူပဗေဒ

(၃၀)    အသုံးချကိမိလဗေဒ

(၃၁)    ပတ်ဝန်းကျင်သိပ္ပံပညာ

(၃၂)     အစားအစာသိပ္ပံပညာ