လွိုင်ကော်တက္ကသိုလ်(အထူးပြုဘာသာရပ်များ)

 

(၁)   မြန်မာစာ

(၂)    အင်္ဂလိပ်စာ

(၃)    ပထဝီဝင်

(၄)    သမိုင်း

(၅)    ဒဿနိကဗေဒ

(၆)    အရှေ့တိုင်းပညာ

(၇)    ဥပဒေပညာ (LLB)

(၈)    ဥပဒေပညာ B.A(Law)

(၉)    ဓာတုဗေဒ

(၁၀)  ရူပ‌ဗေဒ

(၁၁)  သင်္ချာ

(၁၂)  သတ္တဗေဒ

(၁၃)  ရုက္ခဗေဒ

(၁၄)  ဘူမိဗေဒ

(၁၅)  စီးပွားရေးပညာ