ဗန်းမော်တက္ကသိုလ်(အထူးပြုဘာသာရပ်များ)

 

(၁)   မြန်မာစာ

(၂)    အင်္ဂလိပ်စာ

(၃)    ပထဝီဝင်

(၄)    သမိုင်း

(၅)    ဒဿနိကဗေဒ

(၆)    ဥပဒေပညာ B.A(Law)

(၇)    ဓာတုဗေဒ

(၈)    ရူပ‌ဗေဒ

(၉)    သင်္ချာ

(၁၀)  သတ္တဗေဒ

(၁၁)  ရုက္ခဗေဒ

(၁၂)  ဘူမိဗေဒ

(၁၃) စီးပွားရေးပညာ