ကျောက်ဆည်တက္ကသိုလ်(အထူးပြုဘာသာရပ်များ)

 

(၁)    မြန်မာစာ

(၂)     အင်္ဂလိပ်စာ

(၃)    ပထဝီဝင်

(၄)    သမိုင်း

(၅)    ဒဿနိကဗေဒ

(၆)    အရှေ့တိုင်းပညာ

(၇)    ဥပဒေပညာ B.A(Law)

(၈)    ဓာတုဗေဒ

(၉)    ရူပ‌ဗေဒ

(၁၀)  သင်္ချာ

(၁၁)  သတ္တဗေဒ

(၁၂)  ရုက္ခဗေဒ

(၁၃)  ဘူမိဗေဒ

(၁၄)  ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာပညာ